Svæveflyveklubben SG-70, Lidt historie med tilbageblik - af Carl Ole Krøjgaard

Hvordan begyndte klubben? Efter at Svæveflyvecenter Arnborg blev startet i 1964, var der mange, der mente, at her skulle al svæveflyvning i Midtjylland samles. På en generalforsamling i Midtjydsk Flyveklub, hvor en del af de første medlemmer kom fra, var der afstemning om klubben skulle flytte fra “Skinderholm” (Herning Flyveplads) til Arnborg, forholdene på Skinderholm var meget primitive på det tidspunkt. Ved afstemningen var der et lille flertal til fordel for at blive på Skinderholm. En del af de aktive medlemmer flyttede alligevel til Arnborg, hvor de i begyndelsen fik stillet fly til rådighed fra Midtjysk Flyveklub. Det var FOKA OY-EPX, den stod der til udgangen af 1969, hvorpå den blev flyttet tilbage til Skinderholm. Det var blevet tradition for alle, der fløj fra Arnborg Svæveflyvecenter, at holde fælles julefrokost 3. juledag, med medbragt mad og andet. Der var som regel 20 - 30 med til disse frokoster, og det gik aldrig stille af. Til en julefrokost 3. juledag 1969 blev det besluttet at starte en klub med hjemsted på Arnborg, der var 12, der var med fra starten. Det blev besluttet at afholde stiftende generalforsamling medio februar 1970. Det var meningen at medlemmerne skulle komme med udkast til navn og klublogo samt udkast til klubbens love. Til den stiftende generalforsamling som blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg kom Carsten Thomasen med udkast til klubbens nuværende logo samt navn på klubben: “Svæveflyvegruppen SG-70”
Klubbens navn blev senere ændret til:
“Svæveflyveklubben SG-70”

Klubbens første bestyrelse

Klubbens første bestyrelse var:
Formand:   Ove Flemming Sørensen
Kasserer:   Jørgen Rohde Kristensen
Sekretær:   Carl Ole Krøjgaard

De første 12 medlemmer var : Jørgen Agesen, Karsten Christensen, Jørgen Rohde Christensen, John Erlandsen, Knud Høst, Carl Ole Krøjgaard, Kenn Erik Nørgaard, Ib Overgaard, Per Thorsten Pedersen, Ove Flemming Sørensen, Jens Ove Thernholdt-Pedersen, Carsten Thomasen Medlemsmøder: I de første år blev der afholdt mange medlemsmøder, de blev afholdt hjemme hos de enkelte medlemmer. Vi havde aftener, hvor vi lavede opgaver der var færdige til at flyve efter.
Opgaverne var på 100, 200 og 300 km trekanter samt ud-og-hjem flyvninger, alle med udgangspunkt fra Arnborg. Ved andre møder blev der bestilt flyverfilm fra forskellige ambassader. Det var 16 mm film. (det var fra tiden før videoen).
Vi havde aftener, hvor vi gennemgik brugen af sidsteglidscomputere, regneskiver, dengang var der ingen elektronik i flyene overhovedet, El-variometeret kom først nogle år senere. I en del år havde vi i november måned en Weekend tur til forskellige hoteller. Den første tur, det var i 1970, gik til Tåsinge og under middagen blev der afholdt valg til bestyrelsen, og hele bestyrelsen blev genvalgt.
Formanden havde nok ikke regnet med, at det ville gentage sig i så mange år. (foreløbig på nuværende tidspunkt 28 år og stadigvæk formand!)

Sammenslutningen med Aaskov Svæveflyklub.

Aaskov Svæveflyveklub blev startet i april 1977, med 12-15 medlemmer, og flyvningen skulle foregå fra flyvepladsen i Sdr. Felding, tilhørende Peter Bennedsen, “Jutlandia”.
Flyveklubben startede med en Bergfalke OY-XEW 81, købt af Svæveflyvecenter Arnborg og spil.
Aaskov Svæveflyveklubs bestyrelse var:
Formand: Verner Jeppesen Lund
Kasserer: Poul Flensborg
Sekretær: Torben Stübert

Senere blev Bergfalke OY-XEW 81 solgt til Billund Svæveflyveklub. Som erstatning købte klubben en Bergfalke OY-BNX af Ove Hillersborg. Samme dag købte klubben også en Ka-8 af Lemvig Svæveflyveklub. Fusionen:
Svæveflyveklubben SG-70 blev i 1983 kontaktet om sammenslutning af de to klubber. Bestyrelsen i SG-70 så meget positivt på sagen og indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling den 13, august 1983. Den ekstraordinære generalforsamling stemte for sammenslutningen. Der var 19 medlemmer af SG-70 tilstede som alle stemte for sammenslutningen.
Der blev afholdt ekstra ekstraordinær generalforsamling den 20. august, hvor det endelig skulle afgøres om de to klubber skulle sammensluttes. Der var 21 fremmødt, og der var enighed om sammenlægningen.
Aaskov Svæveflyveklub havde også ekstraordinær generalforsamling om det samme, og der var 9 fremmødte, der var også flertal for en sammenslutning.
Det var blevet bestemt at medlemmerne fra Aaskov Svæveflyveklub kom ind i SG-70 uden indskud, men begge fly indgik som deres fælles indskud.
SG-70 havde på dette tidspunkt en St. Libelle OY-MIX 48 samt en Super Cub OY-RPY.
Bestyrelsen i SG-70 blev forøget fra 3 til 5 medlemmer plus en suppleant. Det første år var de 2 i bestyrelsen fra den gamle Aaskov klub.

 

Efter sammenslutningen blev det bestemt at Bergfalke OY-BNX skulle sælges, den var ikke tidssvarende mere, den blev solgt til Raahauge i Århus.
Der stod en næsten ny K-7 Rhönadler nede i Tyskland, den besluttede man sig for at købe, den fik registreringen OY-XMK.

Klubbens Svævefly.

OY-MIX 48
Klubbens første svævefly var en St. Libelle OY-MIX 48, den blev købt af Poul Eberhard fra F.F.F., som igen havde købt den af Ove Sørensen, som sammen med Karsten “maler” Christensen, havde fået den leveret fra fabrikken i 1970.
OY-MIX blev købt i foråret 1983, og blev solgt i 1987 til Søren Herfordt, Fyns Svæveflyveklub.

OY-XMK MK
Da vi var blevet sammensluttet med Aaskov Svæveflyveklub, fik vi som en del af deres indskud en K 7 Rhöenadler, som først blev afhentet efter sammenslutningen.
Den Rhöenadler var et næsten nyt fly, den var 9 år gammel, idet den havde ligget som rohbau i 25 år, på en gymnasieskoles flyveklub værksted, den blev solgt til en anden gymnasie flyveklub som lavede den færdig. Det var Flieger Gemeinschaft Hagen. Der købte vi den i 1983.
Da den skulle afhentes af Poul Flensborg og Frank Dahlin, havde de fået lovning på at de kunne låne en transportvogn i Kolding Svæveflyveklub. Klubben havde selv en K 7ér.
Da de kom til Kolding fandt de vognen gemt omme bag en hangar i en meget dårlig stand. Det første de skulle gøre var at montere nye ledninger og lygter før de kunne køre, men der var også det problem, at der ingen beslag eller bukke var, der kunne passe til noget. De kørte af sted i håbet om at tyskerne kunne hjælpe dem med at fastgøre flyet til hjemtransporten. Turen gik meget godt, lige med undtagelse af da bagklappen faldt af under høj fart på motorvejen omkring Bremen. Da de kom til Hagen var tyskerne meget forbavset over at man kunne komme med en transportvogn uden beslag o.l., men de fik flyet gjort fast og hjemturen gik uden problemer.

 

OY-EUX S8
Ka 8 OY-EUX som vi også fik med ved sammenslutningen har haft en meget lang historie, den blev i sin tid købt af den daværende Dansk Svæveflyverfond, som stationerede den på Skinderholm, hvor alle Unionens medlemmer kunne flyve i den.
Den havarerede ved indflyvning på bane 09, efter havariet blev flyet solgt til P.V. Frandsen, “Aviator”, senere blev flyet købt af Midtjydsk Flyveklub, (Herning Svæveflyveklub). Senere købte Lemvig Svæveflyveklub den hvorfra Aaskov Svæveflyveklub erhvervede den. Under det sidste DM på Vandel fløj Svend Michaelsen i den, hans hjælper var Christian “Plir” Østergaard.
SG-70 solgte flyet i foråret 1987 til Aalborg Aero Sport.

OY-XDU P7
I foråret 1986 købte klubben en CIRRUS 75 OY-XDU P7, denne Cirrus er en af de få der kan sættes længere tipper på.
Den blev købt fra fabrikken af Bent Skovgaard, og senere solgt til Birger Hansen og Ove Nesdam hvorfra vi købte den.
Klubbens medlemmer fløj ikke meget i dette fly, så derfor blev det besluttet ret hurtigt at sætte det til salg igen, for at købe et nyere og bedre fly. Flyet blev solgt til Verner Lund i foråret 1989.

OY-DMX 26
Ka-6 CR. OY-DMX købte vi i 1987 af Herning Svæveflyveklub. Flyet havde tidligere fløjet på Sjælland, i Midtsjællands Flyveklub. Solgt til Per Wistisen i 1999.

OY-XPX PX
LS 4 OY-XPX blev bestilt i vinteren 1986 og leveret til foråret 1987. PX har fløjet med ved samtlige DM siden den blev købt. Flyet blev solgt januar 1997 til Poul Henning Kristensen, Ålborg.

OY-SXG SG
Schempp-Hirth DISCUS B blev købt i foråret 1997.

 

OY-FXF 5F
LS-8a
Købt i 1999

OY-EXZ EZ
DG-1000
I juni mdr. 2002 blev det fabriksnye 2 sædet højtydende svæveplan leveret fra fabrikken. klubbens næste fly er ikke bestemt endnu, men der har været mange tanker om i hvilken retning klubben skal bevæge sig i, med hensyn til flykøb. Der er i øjeblikket købt et option på Discus2
Der har været tale om at bruge materiel fra D.Sv.U. til skoling. Der har også været tale om at købe et højtydende tosædet svæveplan, da statistikken fra D.Sv.U. viser at det er medlemmer fra SG-70 der er de gode kunder på de tosædede fly.

Klubbens slæbefly.

OY-RPY
Klubben besluttede i 1975 at købe eget slæbefly da Svæveflyvecenter Arnborg ikke mere kunne levere flyslæb. Klubben har haft meget glæde af dette fly som er meget økonomisk at flyve i.
Da SUPER CUB, OY-RPY, blev købt i Holland var den kun 10 år gammel, og havde fløjet 2296 timer.

OY-CYY
Det blev en PAWNEE vi besluttede os for, da det var et stærkt og robust fly, der var egnet til slæb.
Det viser sig også på dage med meget sidevind, eller helt vindstille, at CYY er helt uovertruffen til jobbet.
Da vi købte Pawnee OY-CYY havde den fløjet som sprøjtefly, den havde fløjet 6500 timer, men den motor der sad i den havde kun gået 600 timer.

Klubhus.

Klubben havde i de første år ikke noget klublokale, men i 1975 fik vi lov til at få “Dueslaget” til klublokale, vi lagde gulvtæppe på (det er der endnu) og vi købte møbler, og hængte gardiner op. Det var meget passende i størrelse til de medlemmer vi havde på det tidspunkt, men vi ville hellere have et rigtigt klubhus som vi kunne kalde vores eget.
I 1983 blev der udskrevet en konkurrence om det bedste forslag til et kommende klubhus. Præmien for det bedste forslag var en flaske whisky.
Vinder af konkurrencen var Ejvind “Ørn” Skovbjerg. Prisen på klubhuset var beregnet til ca. 260.000,00 kr.
Der blev nedsat et byggeudvalg, men desværre blev det ikke til noget denne gang.
Efter et møde med Arnborg udvalget i 1985, fik vi at vide hvis vi ville bygge et klubhus kunne det blive hvor stakladen lå. Senere på året kunne formanden fortælle os at placeringen af vort kommende klubhus skulle være vest for Hangar 1, altså vores nuværende placering.
Knud Høst påtog sig at lede byggeriet, og gik straks i gang med hjælp fra en del frivillige at fremstille de elementer som klubhuset skulle bygges af, de arbejdede hele vinteren, og da foråret kom blev der gravet ud til sokkel, og støbt. Prisen på klubhuset var beregnet til at være 260.000,00 kr. og vi søgte tilskud fra Tipsmidlerne gennem D.Sv.U. [Dansk Svæveflyver Union]. Unionen gav os en meget fin anbefaling med.
Der blev holdt rejsegilde i Juli med grillpølser og øl.
Der blev arbejdet på klubhuset hele sommeren og den 8. november 1985, kunne klubhuset indvies, først med en reception, og om aftenen en stor fest for alle medlemmerne.

 

Klubhuset har siden været samlingspunkt for medlemmerne, samtidig med at D.Sv.U. låner det til forskellige møder o.lign
I 1992 blev der købt en øl og sodavandsautomat, for at undgå at svindet blev for stort.
Af fester er der tre årlige som bliver holdt i klubhuset. 1. Ved sæsonstart (Onsdag før påske). 2. Til Sct. Hans, hvor vi plejer at fylde hele terrassen. 3. Afflyvningsfesten afholdes i november måned, som afslutningen på en god flyvesæson.

Medlemsstatistik.

Klubbens medlemstal har altid været meget stabilt med meget små udsving, lige bortset fra fusionstidspunktet hvor der skete en sammenslutning mellem Aaskov Svæveflyveklub og SG-70.
I sammenligning med andre klubber har vi en meget lille vandring ud og ind af klubben.

Klubbens udvikling.

Den 25/4 1971 bekræfter KDA at vi er tilmeldt.
Klubbens love var meget enkle på det tidspunkt, der stod blandt andet at indskudet var 100,00 kr. og årskontingentet var 150,00 kr.
Der var også en passus i paragraf 6; “Ved klubarrangementer kan klubben, hvis økonomien tillader det, beværte medlemmerne.
I 1972 var D.Sv.U. ved at blive dannet og ved fremkomst af udkast til lovene, fremsendte SG-70 en ændring af lovene, idet vi ønskede at valg til bestyrelsen i D.Sv.U., skulle vælges enkeltvis. Vi ønskede at vælge specialister til hvert enkelt område.
Den 9/7 1972 holdt Per Thorsten Guld-C fest i kantinen på Svæveflyvecenter Arnborg.
Der var traditionen tro week-end udflugt til Vibæk Kro ved Ebeltoft, pris 65,00 kr.
Ved generalforsamlingen den 28. januar 1973 var der 8 fremmødte, og til bestyrelsen blev valgt :
Formand.   Ove F. Sørensen
Kasserer.   Jørgen Rohde
Sekretær.   Knud Høst
Formanden fortalte de fremmødte at vi søgte om optagelse i S.I.K.H. (Samvirkende Idræts Klubber i Herning)
På det følgende års generalforsamling den 3. marts 1974 var der 13 fremmødte, bestyrelsen blev genvalgt. Indskuddet blev hævet til 500 kr. Klubbens medlemmer havde nu følgende fly stationeret på Svæveflyvecenter Arnborg.

 

3 stk. St. Libelle      48 - 50 - 82
1 stk. Zugvogel III   12
1 stk. Vasama         29
1 stk. LS 1              28
1 stk. UTU              51
Generalforsamling den 28. marts 1975 vedtog et årlig kontingent på 200 kr. Valgt til bestyrelsen blev følgende:
Formand.      Ove F. Sørensen
Kasserer.      Knud Høst
Sekretær.      Jens Ove Ternholt
Revisor.        Carl Ole Krøjgaard

Der var nu 17 aktive medlemmer i klubben, deraf 15 med S-certifikat, 8 med Sølv-C og 7 med Guld-C. I 1976 tilbyder vi D.Sv.U. at købe en Twin Astir til afløsning for Bergfalke IV, det blev dog ikke til noget da Unionen selv var i stand til at skaffe de fornødne penge til købet.
Flyslæb til 500 mtr. koster 25 kr.. Samme år indbyder vi Herning Svæveflyveklub, Silkeborg Flyveklub og Vejle Svæveflyveklub til 4-klub Rallye. det var meningen at de deltagende piloter skulle starte fra deres egne pladser og derefter flyve den samme opgave, såfremt det var godt vejr kunne der kobles ekstra vendepunkter på. Dette Rallye kørte godt i nogle år.
Klubben starter noget nyt i 1977, det var mandagsmøderne, vi mødtes på Østergård´s Hotel, (nu: Herning Center Hotel) fik noget at spise, derefter var der film eller hyggeligt samvær i “Flyverstuen”.
I regnskabet pr. 30. november 1977 er OY-RPY Super Cub, vort slæbefly, sat til 55.000 kr.

 

I 1978 tilbyder vi D.Sv.U. at leje “RPY” til en pris af 270 kr. pr. taco/t. til kurser og lignende. Den 4. februar 1978 var der et møde med klubberne: CUMULUS, J.A.S. og SG-70. Formålet med mødet var en sammenlægning af de 3 klubber. Denne fusion blev ikke til noget, på grund af forskellige holdninger til en sammenslutning.
I 1979 var der forslag om at købe et tosædet fly til en pris af 70.000 kr. eller et brugt til 50.000 kr. I budgettet var der regnet med ca. 150 timer om året, og et overskud på 1000 kr. Der blev nedsat en gruppe, der skulle undersøge om der var behov for skoling.
Det blev igen i 1981 undersøgt om klubben skulle begynde med grundskoling. Et flertal af medlemmerne mente ikke det kunne betale sig. Der var tale om at købe et ensædet glasfiberfly, men igen et spørgsmål om klubbens økonomi kunne klare det. Klubben havde på dette tidspunkt kun 26 medlemmer.
SG-70 blev i 1982, af D.Sv.U. bedt om at bemande Svæveflyvecenter Arnborg i Week-end´s, for at passe telefon o.l.. Flyslæb koster 50 kr. til 500 mtr.
Da vort slæbefly OY-RPY er betalt ud, mente bestyrelsen at der var råd til at købe et ensædet svæveplan. Hangarleje for private nedspændte fly var dette år 750 kr. Der blev også indført et system med hensyn til startbilletter, fremover skal alle der vil startes aflevere et startkort, til slæbepiloten, påført pilotens navn, flytype og reg. nr.. På denne måde skulle der ikke opstå restancer.
Påsken dette år blev der vist film fra Black Fores, USA. og fra VM i Finland.
År 1982 gik weekend udflugten til Hotel Nørre Vinkel i Lemvig, og kostede dengang 280 kr.

 

I 1983 kom Per Wistisen med et forslag om at lave en selvrisikoklub i SG-70. Alle i klubben fandt det var en god ide, så der blev omgående lavet det nødvendige sæt love. i marts måned dette år holdt Finn Thierry Andersen foredrag om svæveflyvning i Australien. Klubben købte St. Libelle OY-MIX for 110.000 kr. I august måned holdt Ove Sørensen medlemsmøde hvor han fortalte og viste billeder fra sin tur til VM. i Hobs, Amerika. Året hvor der skete fusion med SG-70 og Aaskov Svæveflyveklub. Klubbens sidste weekend udflugt gik d. 5/11 83 til Fanø Bad. I 1984 påtænker klubben at udskifte K 7éren “MK” med en ASK-13, men det viste sig at blive alt for dyrt. Året hvor Chr. “PLIR” Østergaard havde fløjet 1000 slæb i OY-RPY. Startbilletter koster 60 kr. til 500 mtr., og “RPY” koster 480 kr./t. Det blev på et medlemsmøde besluttet at sælge St. Libelle OY-MIX “48”, for at købe noget bedre.
Generalforsamlingen i 1985 sluttede af med gule ærter m.m., formanden fortalte om den endelige placering af klubhuset. DM i ´85 deltog SG-70 med 11 piloter. Klubben annoncerede i Luftsport efter en LS 1 c-d-f eller en ASW 19. Da vi havde problemer med hangarplads, søgte vi FMK Værløse om køb/leje af en telthangar. Størrelsen ca. 18x18 mtr. Der indgås aftale med Herning Svæveflyveklub om afholdelse af S-teori i Herning. Knud Høst holdt medlemsmøde om svæveflyvning i Spanien (Fuentemilanos), bagefter vistes den amerikanske svæveflyvefilm “Dawn Flight”. Kontingentet var nu steget til 1200 kr. og indskud på 700 kr.

 

I foråret 1986 købte SG-70 en Cirrus 75 “P7”, timeprisen var sat til 2 kr./min.. Året hvor klubbens yngste S-pilot (? år) Niels Ternholt den 1/6 fløj en 300 km. trekant i “48”. Der blev den 8. november 1986 holdt reception i det nye klubhus hvor var tilrettelagt stor aftenfest for medlemmerne. Det blev besluttet på et medlemsmøde at sælge “P7” og købe en LS 4, og desuden blev det bestemt at sælge Ka 8éren og købe en nyere Ka 6ér i stedet. Der blev lavet en samarbejdsaftale mellem D.Sv.U. og SG-70, denne aftale som var meget detaljeret, bevirkede der ikke har været problemer i samarbejdet . Der blev i 1987 nedsat et udvalg, der skulle revidere vore love. Udvalget havde 3 medlemmer, Kaj Mortensen, Per Wistisen og Anton Moustgaard. Kontingentet blev på dette tidspunkt fastsat til for aktive 1.400 kr., og indskuddet til 1.200 kr. Der blev afholdt medlemsmøde i marts hvor Erik Døssing fortalte om VM i Australien, det var et meget interessant foredrag om flyvning under fremmede forhold. Slæbehøjden blev dette år nedsat til 400 mtr. for at undgå prisstigninger.
Det blev i 1988 besluttet sammen med D.Sv.U., at ansætte en fast slæbepilot om sommeren, for at give en bedre service, vi skulle betale halvdelen af lønnen. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle skaffe priser på renovering af OY-RPY, samt hvad det koster at få indbygget et spil i den. Samtidig skulle bestyrelsen undersøge hvad en Pawnee ville koste. Der blev monteret en VHF-radio i klubhuset.

 

Bestyrelsen fik i december 1989 et tilbud på en Pawnee i England, Ove Sørensen og Finn Skov, F.O. Flyservice, tog derover og gennemgik flyet og sagde OK., for det. Prisen var 264.000 kr. OY-RPY, blev hovedoverhalet for ca. 78.000 kr. Hvorunder det får indbygget spil. I 1990 er prisen for startbilletter 75 kr., kontingentet er 1.600 kr. og indskuddet er 1.500 kr. Det er også året hvor vores klubformand Ove F. Sørensen får Dansk Svæveflyver Unions Guldemblem nr. 2. . Året hvor tidskameraer bliver indført til DM.. Vi få leveret Pawnee OY-CYY leveret i februar og i juli havarerede den, det var dog ikke en af vores egne piloter.
I 1991 blev der købt en lukket svæveflytransportvogn til LS 4 , “PX”. Der var problemer med at få vores Pawnee færdig efter havariet, til den forestående sæsonstart. For at skabe noget nyt med et socialt perspektiv, besluttede bestyrelsen at lave “Blå time” hver lørdag, i klubhuset, fra kl.17 til 18 for piloter, koner og kærester. Vort medlem Ingo Dierker laver kunstflyvningskursus på unionens Puchacz. Der blev dette år udsendt foldere til 100 virksomheder i Herning området om firmaflyvning.
Det blev i 1993 besluttet at købe en øl/sodavandsautomat til klubhuset. Lars Ternholt blev Europamester for juniorer i Standard-klassen i Frankrig. Klubben begyndte at benytte Hangar 5 i Stauning til vedligeholdelse af vores motorfly efter sammenligning af priserne hos F.O. Service på Skinderholm. Vi havde indbudt J.A.S. ( Jysk Aero Sport ) og de to tyske klubber der flyver fra Arnborg til klubbens sædvanlige dejlige Midsommerfest.

 

I 1994 var klubben den syvende største svæveflyveklub i D.Sv.U. og den klub der fløj flest strækkilometer. Vi har i alle årene, der er ført statistik, været en af de klubber der har fløjet flest strækkilometer. Slæbestatistikken på slæbeflyene blev meget bedre, efter der blev foretaget flere stramninger af procedurerne o.l.. Året hvor der blev holdt medlemsmøde om evt. køb af DUO-Discus. Klubben fik en VW-transporter foræret af vort medlem Eli Wallin, den blev lavet om til Mobil startvogn.
1995 året hvor klubben holdt 25-års jubilæumsfest.
1996. Ib Wienberg flyver den første 750 km. trekant med start og landing i Danmark.
1997. Klubben køber en Discus i tyskland for ca. ???? kr. inkl. instrumenter og transportvogn.
1998. Ved sæsonstart er der 68 medlemmer i klubben.
1999.
2000.
2001.
2002. 
 
Svæveflyveklub | Fasterholtvej 10 | 7400 Herning