Hangar 3 set fra Nord, inddækning under taget er nu monteret. Søren Grum har lavet en "Studentervogn". Den opfylder alle sikkerhedskrav til arbejdet, og med traktoren er den nem at flytte. Enkelte styreruller i toppen af portene var blevet bøjet. Problemet er, at styreskinnen i toppen næsten ikke giver plads til styrerullen, så hvis den ikke er justeret rigtigt, støder den mod “loftet” i styreskinnen og bøjes til siden.
Søren har drejet over halvdelen af bolthovedet af, så nu er der meget bedre plads i styreskinnen.
Ved genmontering sætter meget større skiver i, så profiljernet bliver meget vanskeligere at deformere.
 
På vedhæftede billede ses rullen med afdrejet bolt – desuden ses skaderne i rullen efter at have kørt skævt.
Foto: Per P.
 
Jorden rettes af omkring hangar 3.
Det er store mængder muld der skal flyttes.
Foto Per P. Afretning af jorden mod øst.
Foto Per p. Hans er igang med at fylde grus i hullerne på centerets veje. Den grå Ferguson med trailer, fylder ikke meget i forhold til moderne materiel.
Foto Per Pedersen. Hangar 3 set fra syd
Søren Grum op Per Pedersen har rettet udhænget op og monteret alle inddækningspladerne
foto Per P.
Der fyldes op mod syd.
Foto Per P. Græsarealerne omkring Hangar 3, havde efter den intensive trafik under byggeriet fået en såkaldt "trafiksål"
Der bliver nu GRUBET, harvet og sået græs. Det betyder at vi får et perfekt areal omkring centerets hangarer
Foto: Gumme Lokale håndværkere igang med taget Skinner til porte støbes fast Støbning af gulvet i Hangar 3
Området omkring Hangar 3 er nu grubet, harvet og der er sået græs. Søren Grum og Per Pedersen er her igang med at sætte afspærring op så ingen uforvarende laver hjulspor i det nysåede område.
Foto: Per P.
Klubbens fly samles tidligt forår
Der ligger stadig snedriver ARCUS (BA) startede året med et defekt nav Klubbens værksted var på forhånd klargjort af Per og Søren. Transportvognene der har deres sommerplads i værkstedet, er nu flyttet til Hangar 2.
Foto: Per Pedersen Klubflyene er nu sat i deres respektive transportvogne, affugterne er tændt og de afventer nu årligt vedligehold.
Foto: Gumme Efter dagens arbejde, nød vi dagens Middag fra "Brande Camping"
Foto: Gumme
Svæveflyveklub | Fasterholtvej 10 | 7400 Herning