Poul-Erik er igang med det grove jord-arbejde.
Hangar 3 Arnborg 12-10-2018
Flyveforbud over Hangar 3
Der er nu Grubet, harvet og sået græs.
Du bedes derfor resten af året respektere at hele området er NO GO ZONE. Bilkørsel vil give dybe spor i den bløde jord. Der opbevares ingen fly eller transportvogne i HG3 denne vinter, så nyd synet på behørig afstand.
Installationen af vandhaner er afsluttet, fly kan fremover tankes i hangaren inden de køres ud. Arnborg EL mangler stadig at tilslutte enkelte stikkontakter og noget af loftlyset.
Per Pedersen, Søren Grum og JOT finder helt sikkert et par småting mere der lige mangler, men lige nu er hangar 3 projektet klar til aflevering til DSvU og Svæveflyvecenter Arnborg.
Såvidt jeg har fået oplyst, så har hele projektet i store træk holdt sig inden for det budgetterede, og det har den frivillige indsats fra SG-70 i allerhøjeste grad været medvirkende til.
Bertel Knudsen
Noter fra medlemsmødet i SG-70 07-10-2018
Klubbens
Discus 2 cT (SL) sættes til salg

På medlemsmødet blev det besluttet at Klubbens Discus 2 cT (SL) sættes til salg i løbet af sæson 2019, med mulighed for at overtage den umiddelbart efter SAC.
Lidt samme fremgangsmåde som med Klubbens Duo Discus. 
Morten K. mente at netop denne model var nemt at sælge, og at vi kunne forvente at opnå mindst samme pris som vi i tidernes morgen betalte Stener for flyet.
Bertel Knudsen
Mus i klubhuset 14-09-2018
Undgå skadedyr i klubhuset
Mus kan lugte mad på lang afstand.
Aldrig efterlade mad eller spiselige ting i klubhuset (kun i køleskabet)
Efterlad ikke mad i affaldssækken, men benyt centerets containere (hver dag)
Hvis du opdager huller, så stop dem med sammenkrøllet hønsenet eller ståluld.
Musene kan nemlig ikke lide at gnave i det. 
Bertel Knudsen
Flyvning på klubfly 16-04-2018
Årskort til klubfly
Hvis du ønsker at dine flyveafgifter ikke ”løber helt løbsk”, kan du tilmelde dig klubbens fastprissystem. Du er med fra den dag du sender en mail til kassereren med ønske om Årskort, hvis du har fløjet inden, skal det afregnes på normalt vis.
Da vi ønsker en simpel administration kan der kun bestilles to typer årskort.
Årskort AA til 3000 kr
Årskort til alle klubfly 6000 kr.
Hvis du planlægger at flyve 17 timer eller mere (og hvem gør ikke det?) så er årskort måske noget for dig.
Bertel Knudsen
Medlemslister 10-04-2018
Persondataforordningen
og SG-70
I SG-70 overholder vi myndighedernes krav, derfor finder du en medlemsliste under medlemmer (password). Den indeholder data om klubmedlemmer , som du også typisk kunne finde i telefonbogen mm.
Kassereren har en mere udførlig liste, med data som de kommunale myndigheder nu og da beder om (hvis vi ønsker tilskud), desuden holder han øje med hvem der skal have en regning for aktiviteter i klubben og om du betaler. Dette kan alle medlemmer selv følge med i.
Unionen fører også en udførlig database over medlemmer, den skal vi i dag selv opdatere. Den indeholder også oplysninger om din alder og køn og en eventuel funktion i klubbestyrelsen.
Myndighederne fører sikkert også tilsyn med din medical, pilotstatus og hvad ved jeg, men det er ikke noget klubben blander sig i.
Klubsekretæren
S-kontrollant besøg 2018 13-10-2018
Alle danske klubber får en gang om året besøg af en S-kontrollant. Per Kragsø fra Herning har i forbindelse med årets besøg hos SG-70, bedt klubben udfylde et selvevalueringsskema. Du finder skemaet med klubbens svar under (Medlemmemssiden og Dokumenter)
Da vi for længst har pakket klubbens flypark ned for vinteren, kan der altså ikke blive tale om en flyvetur, men vi glæder os til at vise lidt rundt på nationalcenteret.
Bertel Knudsen
Søren Grum afleverer klubbens faldskærme til Riggeren på Fyn
 
Årligt vedligehold 07-10-2018
Klubbens værksted var på forhånd klargjort, og står nu klar til Årligt Vedligehold af SG-70 medlemmerenes private fly, klubfly og som sædvanlig tilbyder vi at vedligeholde unionens Duo Discus og LS8eren.
Klubbens tre fly er nu adskilt, sat i transportvogne og dermed klar til eftersyn.
Næste uge er værkstedet Booket af CC, derefter tager vi fat på Unionens fly, og til slut bliver det klubflyenes tur.
Bertel Knudsen
Junior-Nationalhold 13-09-2018
Kevin Kjær søgte i sommer om lån af AA under Junior DM, begrundelsen var at han ønskede at bevare sin plads på Juniornationalholdet. Det lykkedes fuldt ud, Kevin er nu nummer fire på Juniornationalholdet.
Michael Mix er kommet på det såkaldte A-TEAM, det er juniorer der har overskredet sidste salgsdato (25 år), men stadig ses som seriøse talenter. De deltager derfor i alle samlingerne på Junior-vilkår, og kan søge støtte til deltagelse i internationale konkurrencer.
Mathias Valentin har i årets løb vist meget seriøs strækflyvning, og blev samlet nummer seks til Junior DM, men nåede åbenbart ikke over stregen til Nationalholdet.
Bertel Knudsen
Øjvind Frank er blevet indstillet som IGC Steward.
Stewards tager rundt til internationale konkurrencer for at overvåge om alt foregår efter reglerne. Øjvind har gennem mange år været delegeret ved de årlige FAI møder, og han har et særdeles godt kendskab til de internationale regler.
Aktivitet på de tre klubfly 12-08-2018
500 timer
på klubfly
SG-70 runder snart det magiske antal timer. År tilbage udløste de 500 timer en sponsorgave fra Peter Toft og Steener Leander, det er ikke tilfældet dette år. Men vi kan glæde os over at rigtig mange klubmedlemmer har fået gode strækflyvninger.
 
  Starter Timer
BA 75 177:24
AA 48 174:58
SL 38 131:19
Ialt 161 483:41
Det er som sædvanlig Per Pedersen der har sammentalt vores flyvninger, de bliver på et senere tidspunkt x-checket med journalerne.
Klubsekretæren
Startopstilling 22-04-2018
Startorganisation på Arnborg.
Klubberne har i fællesskab kigget startopstillingerne på Arnborg efter i sømmene.
Vi har derefter lavet nye plancher til brug for briefingen. Lige nu ser vi på hvorledes det virker i praksis, der kan jo sagtens komme ændringer.
Under DM og SAC, fastlægges dagens opstilling af de pågældende chefer, og modsat til daglig, så vil trafiklederen stå på flyvefeltet både før start og under ankomster.
Hvis du vil se plancherne finder du dem under (Galleri 2018)
Bertel
Værkstedsarbejde i SG-70 12-10-2018
Årlig vedligehold
Mandag den 15. Oktober starter vi på vinterens vedligeholdelsesarbejde.
Som tidligere år har vi tilbudt DSvU at vedligeholde ”lidt” af unionens flypark. Vi starter på mandag med LS8eren (SE), og ugen efter napper vi Duo-Discus (SA) Duoen har et par seriøse skrammer i forkanten, så den skal måske omkring Dan-Glide.
I november går vi i gang med klubflyene.
Følgende piloter har givet tilsagn
om deltagelse, nogle på forskellige tidspunkter.
Mogens L.
Ole T.
Per P.
JOT
Kevin K.
Søren G.
Gumme
Bertel
Der kan godt blive plads til flere på holdet af ”Vinterbørn” Vi plejer også at få tid til madpakken og en kop kaffe.
Bertel Knudsen
Nogle havde taget varmt tøj på, resten måtte arbejde hårdt for at holde varmen. Ternholt og Mogens Fahlgren flyttede alle teressemøblerne i vinterhi i hangaren.
FLARM modtager 26-08-2018
Arnborgs FLARM modtager har vist taget skade under tordenvejret, jeg har taget stumperne med hjem og vil indkøbe nogle nye dele.
Det betyder at FLARM dækningen på centeret er lidt tvivlsomt, men fra en to – tre hundrede meter dækkes vi af Herning og Silkeborg.
Bertel Knudsen
SAC & Junior DM 2018 11-08-2018
Junior DM
Kevin og Mathias endte på henholdsvis 5. & 6. pladsen efter året Junior DM.
Det burde række til en plads på næste års Junior-Nationalhold. Begge havde dage hvor de fløj opgaver med over 100 km/t.
En præstation der antyder at vi kan vente spændende resultater de kommende år.
Bertel Knudsen
Booking af klubfly 17-04-2018
Booking regler
for
SG – 70
Du må højest have en booking på samme fly og max 3 aktive bookinger i alt.
Man skal være tilstede på morgen-briefingen ellers indgår flyet i den normale fordeling.

Priserne fremgår af takstregulativet, 100 kr. for ensædet og 150 kr. for tosædet fly.
Uanset om du udnytter din reservation eller ej, bliver bookinggebyret opkrævet.

Har du lavet en åbenlys fejlbooking, kan du henvende dig til klubsekretæren der så kan slette den. Ved konkurrencer, flyleje udland mm booker klubsekretæren flyet, og disse tæller derfor ikke med i den daglige booking.
Klubbens nuværende bookingsystem giver ikke mulighed for at forhindre booking af samme fly, men vi skal naturligvis alle respektere reglerne.
Bertel Knudsen
Nyt fly til SG-70 13-02-2018
Ventus 3 T
Performance Edition

Som den første klub i Danmark, har SG-70 nu afgivet ordre på Ventus 3T. Kassereren har netop modtaget en bekræftelse fra Schempp-Hirth på modtagelsen af de sidste 7000 €. Det betyder at vi nu har betalt 90.000 kr. i alt for en fast option og levering forår 2020. Tilo Holighaus og Biggo Berger antyder endda at det kan blive et tidligt forår 2020.
Bertel Knudsen
 
Svæveflyveklub | Fasterholtvej 10 | 7400 Herning