Øjvind Frank
der er på DSvUs natiolhold er allerede i gang med planlægningen af sin WM deltagelse i Polske Ostrow. Øjvind forventer at deltage i 15 meter klassen i en Ventus 3.
Det forlyder at hjælpeholdet allerede har ferien på plads.
Konkurrencen løber fra den 8. Juli til den 21. Juli, men polakkerne har endnu ikke fået en hjemmeside op at stå.
Bertel Knudsen
Status årligt vedligehold 25-11-2017
Du skal komme hvile ugen i hi, eller hvordan er det nu de gamle bibelske sætninger lyder.
Efter en uges fred og ro tager TEAM SG-70 fat igen på mandag.
 
Status på årets fly-vedligehold.
AA
Krop og vinger er klar, men der mangler eftersyn af Turbo. Vognen har fået monteret ny donkraft, men mangler vask og voks.
SL
Krop og vinger er klar, men der mangler eftersyn af Turbo (pakning ved indsugning utæt)
Vognen mangler vask og voks.
BA
Venter til senere, men vi forventer ingen problemer. Dog skal vi have undersøgt batteriomskifteren, eventuel have købt batterier med større kapacitet.
 
SU (DSvU fly)
Krop og vinger er klar, vi har bestilt en del reservedele til vognen, den var efter 22 års brug noget nedslidt. Vognen trænger også til en seriøs gang slipol og hård voks.
SA (DSvU fly)
Centerchefen har lovet at der ligger en Work Order klar på mandag, så mandag klokken 10:00 kører vi krop og vingetipper ind på SG-70 værkstedet.
 
KS
Klubmedlemmernes private fly er naturligvis velkomne på værkstedet, familien Sørensen har afsluttet deres vinterarbejde. Hvis du har behov for at bruge værkstedet så kontakt klubbens materielchef samt BOOK tiden på klubbens hjemmeside.
Bertel Knudsen

 
Projektstart HG3 15-12-2017
Hangar 3   (((88 meter)))
Byggetilladelsen blev modtaget tirsdag den 12. December.
Hovedbestyrelsen har nikket ”JA” til at igangsætte projektet.
Der indledes med flytning af overfladejord og støbning af sokkel i nærmeste fremtid, den store grusbunke der lige nu ligger ved centerets indkørsel skal anvendes som fyldmateriale. 

Bertel knudsen
Flyvechef møde på Arnborg 22-11-2017
Unionens Flysikudvalg havde indkaldt alle flyvechefer til efteruddannelse. Det blev en spændende dag, med en forsmag på den efteruddannelse alle instruktører skal igennem i de kommende år. HB har tilkendegivet at uddannelsen af S-piloter skal være hurtigere og bedre og frem for alt, det skal være udfordringer og eventyr der skal lokke flere til at dyrke vores sport.
Lars Bæhrenz fortalte om ”rejsen” fra S-pilot og instruktør til Flyveskolen i Karup, hvor han var med til at ændre kulturen og undervisningsmetoderne for forsvarets piloter. Lars berørte også det at instruktøren er en rollemodel og hvordan vi kommunikerer.
 Dansk Idrætsforbund havde sendt Torben Bundgård, der livligt fortalte om lederroller og i høj grad også om mangel på ledelse. På DSvUs instruktørkurser har vi i årevis anvendt de samme gamle lærerkræfter, og undervisningsmaterialet og metoderne bærer vel også præg af ”de gode gamle dage”. Det er planen at DIF kurser skal implementeres i både efteruddannelse og unionens instruktørkurser.
Glæd jer alle FIer
I de kommende år skal alle instruktører på efteruddannelse. Ikke for at lære jer noget om flyvning, det har i jo vist gennem mange år at i kan, men vi skal lære om moderne kommunikation og undervisningsmetoder.
 Dagen sluttede med lidt statistik, eller mangel på samme!
Hvis du har prøvet at læse Havarikommissionens rapporter ved du at det kan være totalt umulig at blive klogere på hvad der egentlig skete. En gruppe under Flysikudvalget forsøger nu at få adgang til alle oplysninger så vi igen kan få analyser der kan bruges i instruktørernes arbejde med flyvesikkerhed.

SG-70 flyvechefen Henning Hansen var forhindret i at deltage, derfor deltog jeg i mødet.
Bertel Knudsen
Hørt i hangarporten 07-11-2017
Flystatistik for SG-70 er nu afleveret til DSvU, du kan finde klubbens aktuelle tal under Medlemssiden og dokumenter.
 
”Spillehallen” bliver isoleret og indrettet til vedligehold af ikke flyvende materiel.
 HB ønsker Hangar 3 klar til foråret 2018

DASK ønsker ikke fremadrettet at udleje hangarplads under konkurrencer.
 
Henning Hansen skal på kursus i Flyvechefens lederrolle, med særlig fokus på den anerkendende tilgang.
 
Bertel Knudsen
Hørt i hangarporten 16-12-2017
Forsikringsklubben under DSvU forventer at klare sig igennem uden opkrævning af ekstra kontingent, men med årets havarier og en storkunde i Himmerland –ja så har forsikringsklubben haft behov for at trække på genforsikringen og alle reserver.
 
Centerchefen (Søren Grum) menes at have forlænget aftalen med HB og AB.
 
Hans Nørgaard der har været centerets faste slæbepilot på næsten alle hverdage, håber at han får tilbudt jobbet igen næste år.
 
EASA har igen givet tilladelse til at FES (Front Electric Sustainer) må flyve med batteripakken installeret. Tilladelsen forudsætter installation af brandalarm, spec. krav omkring handling når batterierne bæres til opladning, bedre mekanisk beskyttelse af batteriet samt introduktion af et såkaldt ”rescue card”.
 Bertel Knudsen
Konkurrencer 2018 25-11-2017
Ansøgning om klubfly
Så er det tid til at søge om leje af klubfly til årets konkurrencer, som tidligere år vil bestyrelsen foretage lodtrækningen lige før juleaften.
Vi har i SG-70 ingen nedskrevne regler om hvad der kan søges, så alle ansøgninger deltager på lige fod.


Ansøgningsfristen slutter sammen med vintersolhverv den 21. December. Derefter går vi mod længere og lysere dage og vinderne kan gå i gang med forberedelserne til årets konkurrencer.
Klubsekretæren

 
Hangar 2 23-11-2017
Peter Toft
Har søgt og fået en opspændt plads i hangar 2.
Til foråret vil Gumme checke om der eventuelt kan være to fly på den plads der blev ledig efter EB 28eren. Det hele afhænger jo af hvor stolperne i hangaren er placeret, og de øvrige fly står opspændt.
Klubsekretæren
Værkstedsnyt 03-11-2017
Mogens Fahlgren har leveret 4 vingebukke fra Zarges, der er kendt for deres høje kvalitet. Bukkene er nu taget i brug til årets vinterarbejde og de fungerer perfekt.
Søren Grum har lavet ekstra Hood hylder, så nu kan tipper og højderor også opbevares under ”sikre” forhold.
Bertel
Svæveflyveklub | Fasterholtvej 10 | 7400 Herning